SHUTTER DOOR SERVICE

รับติดตั้ง ซ่อมด่วน! ประตูเหล็กม้วนทุกระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด F.I.X SHUTTERDOOR เป็นผู้ จำหน่าย-ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนทุกระบบ ทุกชนิด จากประเทศ ใต้หวัน ญี่ปุ่น จีน ทะเบียนการค้าเลขที่ 0113560000032 เป็นผู้นำ เชี่ยวชาญ ประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้า ประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่ ประตูเหล็กม้วนระบบสปริงมือดึง ชุดรีโมทคอนโทรล ควบคุมการขึ้น-ลง ประตู เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งประตูเหล็กม้วนทุกระบบ โดยมีผลงานการติดตั้งมากมาย ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา โดยจุดเด่นของ หจก. F.I.X SHUTTERDOOR คือ

ซ่อมด่วน 24

ซ่อมด่วน 24 ชม เรามีพนักงานพร้อมซ่อมประตูให้ท่านใช้งานได้ทันที หรือรวดเร็วที่สุด เมื่อโทรแจ้งและมี warranty ให้ เมื่อซ่อมแซมชุดอะไหล่เสร็จและใช้งานได้

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

ประสบการณ์การทำงานกับ บริษัท / ห้างร้านที่ไว้วางใจในบริการตลอด 20 ปีโดยช่างมืออาชีพที่ชำนาญงานและพร้อมให้คำปรึกษาโดยการคืนเงินให้ประตูกลับมาใช้งานได้โดยประหยัดงบประมาณของคนที่สุด

ติดตั้งได้ทุกระบบ

เป็นผู้นำ เชี่ยวชาญ ประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้า ประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่ ประตูเหล็กม้วนระบบสปริงมือดึง ชุดรีโมทคอนโทรล ควบคุมการขึ้น-ลง ประตู เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งประตูเหล็กม้วนทุกระบบ

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร.  092-2972645, 083-2998357, 02-0561438-9  | อีเมล์. bziie@hotmail.com

    www.facebook.com/fixshutterdoor

F.I.X SHUTTERDOOR จัดจำหน่ายอะไหล่ประตูม้วนหลากหลายชนิดทั่งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่

ดูอะไหล่ประตูม้วนทั้งหมด